Wat is Synchromodaliteit?

Ondernemers zijn constant bezig om naar effectievere en efficiëntere methoden te zoeken om hun producten van punt A naar punt B te vervoeren. In de meeste gevallen doen zij dit om minder geld uit te geven per transactie of om hun klanten met een snelle service tevreden te stellen. Een tevreden klant komt immers terug hetgeen helpt bij het behalen van de overige bedrijfsdoelen.

In het verleden hadden we slechts de mogelijkheid om middels koerierdiensten bestellingen aftehandelen. Foto’s van koeriers zittend op een paard of karretjes waarmee boeren hun waren naar de markt brachten, herinneren ons aan een tijd waarin onze modaliteit nog erg beperkt was. Gelukkig bracht de industriële revolutie hierin verandering.

Door deze revolutie volgden technologische ontwikkelingen elkaar in vogelvlucht op. Hierdoor ontwikkelde het vervoer van goederen over het land, via waterwegen en in de lucht zich ook tot de opties waaraan we thans gewend zijn. Gerelateerd aan de vele mogelijkheden die het internet thans biedt aan alle betrokkenen in de goederentransport sector, is het eenvoudiger geworden om de verschillende modaliteiten met elkaar in overeenstemming te brengen, waarbij het gehele proces door één logistieke ondernemer, geleid wordt. Dit heet synchromodaliteit, een proces dat ik in onderstaande alinea’s nader voor je uitdiep.

De verschillende vormen van goederentransport

Bij goederentransport onderscheiden we:

1. wegvervoer: de transport middels vrachtwagens met containers geschiedt over het wegennetwerk;
2. spoorvervoer: voor het overbrengen van de goederen gebruikt men locomotieven en wagons;

3. binnenvaart: vrachtschepen worden ingezet voor het vervoeren van grote hoeveelheden in Nederland zelf.. Het kan gaan om bulk vervoer met een bepaald gewicht zoals de transport van steenkool of goederen die van het ene punt naar het andere vervoerd moeten worden;

4. kustvaart/shortsea: vervoeren van goederen via de kusten (havens) van verschillende landen of tussen verschillende werelddelen;

5. luchtvervoer: goederenvervoer met behulp van (vracht) vliegtuigen;

6. via pijplijnen

De verschillende modaliteiten

Deze zes vormen van transport geven ook het vervoersmiddel aan waarmee de goederen van de ene naar de andere bestemming, gebracht worden. Het betreft :

– een vracht- of containerwagen;

– een trein;

– een vrachtschip

– een vrachtvliegtuig; en

– een pijplijn.

Dit worden ook wel modaliteiten genoemd.

Verschil synchromodaliteit met andere gecombineerde transportmodaliteiten

Al geruime tijd worden de verschillende modaliteiten met elkaar gecombineerd, met het doel de transport van de te vervoeren goederen op de meest snelle en kostenbesparende manier, te bewerkstelligen.

Zo onderscheidt men:

– unimodaal transport: er wordt dan van slechts één vervoersmiddel gebruik gemaakt;

– co- modaal transport: alle transportmiddelen zijn naast elkaar inzetbaar, waardoor de verlader kiest voor het vervoersmiddel dat hem het geschikts lijkt om de vracht te vervoeren.

– intermodaal:waarbij twee of meer vervoersmodaliteiten bij de transport van de goederen van punt A naar punt C, betrokken zijn. Men weet van te voren welk vervoersmiddel op welk moment de vracht zal overnemen. Bijvoorbeeld van de magazijn op punt A  met de trein naar punt B en van daar uit met een vrachtwagen naar punt C.

 

Ten slotte heb je dus Synchromodaal transport, waarbij op elk punt tussen A en C ( en terug indien het een retourzending betreft) een keuze gemaakt kan worden voor de vervoersoptie die past bij de omstandigheden van het moment. Indien er een lading goederen van punt A naar punt C vervoerd moet worden  tegen de tijd dat er veel verkeer op de weg is, kan een logistiek regisseur dus besluiten de transport tot punt B  met een boot te laten plaatsvinden. Komt het schip op punt B aan en blijkt de waterstand nog steeds gunstiger te zijn dan de drukte op de weg, kan hij besluiten of het transport tot C verder met de boot te verzorgen of toch een vrachtwagen te gebruiken of de opties van spoor- en luchtvervoer in overweging te nemen.

Hierin komt de flexibiliteit die deze vorm van goederentransport met zich meebrengt tot uiting.