Synchromodaliteit Nederland

Vijf redenen waarom synchromodaliteit van het goederenverkeer kans van slagen in Nederland heeft

Synchromodaliteit zal er toe leiden dat het goederenvervoer in Nederland efficiënter zal worden georganiseerd. Dit biedt kansen aan Nederland vanwege

1. De ligging:

Nederland maakt deel uit van de Benelux. Dit zorgt er voor dat haar invloed binnen de Europese Unie  een groter verzorgingsgebied beslaat, dan wanneer zij zou proberen om zich enkeling als dé logistieke partner bij het vervoeren van goederen binnen de EU, te profileren. Door het toepassen van synchromodaliteit bij de uitvoering van deze taken kan zij er voor zorgen dat de handel tussen de EU landen onderling en andere gebieden, vlotter en duurzamer verloopt.

2. Infrastructuur:

Van oudsher is het van Nederland bekend dat haar infrastructuur tot één van de beste ter wereld behoort. Dit betreft niet alleen hun land wegen maar ook de water – en spoorwegen zijn goed uitgedacht, onderhouden en op elkaar afgestemd. Samen zorgen ze er voor dat er een goeie doorstroming is van het verkeer, mede ook door de vaste tijden waarop bepaalde modaliteiten dagelijks vertrekken. Bovendien staat Nederland ook bekend om haar goeie binnenvaart mogelijkheden terwijl de zeehavens in Rotterdam tot de grootste handelspoorten van Europa behoren. Samen met de luchthaven Schiphol evormen deze havens een winnend duo voor het verwerken van logistieke opdrachten via synchromodaliteit.

3. Schoon milieu

Synchromodaliteit zal er toe leiden dat er tijdens het vervoeren van goederen zal worden gekeken naar de beste optie om de vracht van punt A naar punt B te krijgen. Dit kan er toe leiden dat er meer gebruik zal worden gemaakt van vrachtschepen waardoor de wegen worden ontlast. Hiermee komen er minder CO 2 uitstootgassen… in het milieu terecht, wat Nederland zich helpt te houden aan de milieuverdragen die zij hebben geratificeerd.

4. Informatietechnologie

Aangezien er bij synchromodaliteit van de goederentransport vaak tijdens het vervoeren van de vracht beslissingen genomen moeten worden door de netwerk regisseur, is het hebben van een goed ITC netwerk onontbeerlijk. Behalve dat orders op die manier eerder verwerkt kunnen worden, zorgt een dergelijk netwerk er ook voor dat alle betrokken partijen in ‘realtime’ het verloop van de transport kunnen volgen. Het is aan ITC technici om computerprogramma’s te ontwikkelen die gericht zijn op de verwezelijking van dit doel.

5. Werkgelegenheid

Behalve programmeurs zal het omarmen van synchromodaliteit in de transportsector ook aan andere personen werkgelegenheid bieden. logistieke medewerkers, vaklui voor het opzetten van tussen havens en administratief personeel zullen allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het laten uitgroeien van Nederland tot een belangrijkere speler binnen de transportwereld.